Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Standard Montage

Antal artiklar 1
Sortera
401

Montageförutsättningar Version 2021:1 

  • MONTAGETS OMFATTNING

1.Mekaniskt standardmontage (enligt tillverkarens direktiv) av levererad utrustning.

2.Dragning av el- & luftkablar internt (styr- & manöverström/luft) av levererad utrustning på befintlig monterad kablage/luft väg ex. trådstege, fartygsplåt, rör m.m. Om inte Kablage/luftväg finns tillgänglig se § 5.

3.Inkoppling av all starkström (400/220V) utföres av behörig elektriker och beställes och bekostas av beställaren.

4.Provkörning av levererad utrustning.

5.Montera dekaler/skyltar och överlämna manualer och serviceinstruktioner.

6.Instruktion i handhavande av levererad utrustning i samband med montaget.

  • 2. FÖRE MONTAGE

1.Utrustningen skall lämnas tillgänglig vid montageplatsen, i  övrigt skall montageplatsen vara utrymd och klar för montage före montagepersonalens ankomst.

2.Beställaren skall tillhandahålla lämplig truck för att kunna transportera in utrustningen i lokalen.

3.Beställaren skall, utan dröjsmål, anvisa montageplats till montören. Vid tidsfördröjning, se § 5.

4.Golvet/väggen skall vara plant med tillräcklig tjocklek (hänsyn tagen till bl.a. golvvärme-slingor/bärighet) och lämpligt för montage enligt gällande kravspecifikation från tillverkaren. Se information i installationsmanualen på gällande objekt. 

5.I de fall som golvnivån måste justeras, undersökning av värmeslingor, stabilisering av vägg etc., ombesörjes och bekostas detta av köparen.

6.I de fall som värmeslingor inte är uppmärkta och vi ombeds märka upp dem själva med hjälp av tillgänglig eller inhyrd utrustning fri   skriver vi oss ändå från ansvar.

7.Eluttag (220 V enfas, jordat) skall finnas i omedelbar anslutning till montageplatsen. 8.Om provkörningskabel (400V)skall användas ska kabel finnas i omedelbar anslutning till montageplatsen. Vid tidsfördröjning, se § 5

9.Innan montaget påbörjas skall beställaren informeras om ev. tillkommande debitering enligt § 5.

  • 3. UNDER MONTAGE

1.Beställaren skall ställa en (1) person till förfogande, att under montagetiden vara behjälplig, om detta påkallas.

2.Beställaren ombesörjer relevant framdragning och anslutning av el och tryckluft till av leverantörens anvisad kopplingsdosa/plats. Elarbetet skall utföras av behörig elektriker. 

3.Vid tillfällen då hjälputrustning är nödvändig för montaget, skall detta ombesörjas och bekostas av beställaren, exempelvis truck samt byggnadsställning eller skylift vid arbeten två (2) meter över golvytan. 

4.Det åligger beställaren att se till att inga övriga arbeten fördröjer monteringsarbetet. Vid tidsfördröjning se § 5. 

5.Beställaren bör låta någon av användarna vara med vid provkörningen för att få information om handhavande, justering och daglig översyn/underhåll. 

6.Beställaren skall informeras om ev. tillkommande debitering enligt § 5.

  • 4. EFTER MONTAGE

1.Det åligger beställaren att innan utrustningen tas i bruk, ombesörja och bekosta erforderlig besiktning av utrustningen från auktoriserat kontrollorgan (gäller bl.a. fordonslyftar). 

2.Beställaren/kunden ansvarar för att kasserat material, exempelvis emballage tas om hand för destruktion.

 

           

  • 5. TILLKOMMANDE DEBITERING

1.Händelser som orsakar väntetider och/eller extraarbete för vår servicepersonal, förorsakade av beställaren eller av honom anlitad entreprenör, debiteras separat enligt gällande serviceprislista "Löpande Debitering".

2.Allt tillkommande förbruknings/monteringsmateriel,  tilläggsdebiteras, om inget annat har avtalats.

  • 6. ÖVRIGT 1.I övrigt gäller leveransbestämmelser FVU-05.

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan